KTH Mathematik


Matematisk statistik

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik för E och F, VT2017: Övningsplan

Det finns två upplägg för övningarna i kursen. Det ena baseras helt på uppgifter från kursboken och ges i tabellen nedan. Det andra upplägget baseras på följande samling uppgifter:Övningsledarna väljer vilket upplägg de kommer följa men det kommer garanterat finnas åtminstone en övningsgrupp per upplägg.

Angående skillnaden mellan de två uppläggen: Den "traditionella" övningsplanen, som ses i tabellen nedan, är den som använts i kursen i många år och baseras på uppgifterna i kursboken (Blom et al.). Den alternativa uppgiftssamlingen kan ses som en uppdatering av den traditionella planen, där det i början av kursen är stort överlapp mellan de två uppläggen. Mer specifikt gjordes uppdateringen för att öka andelen "svårare" uppgifter, göra materialet mer anpassat till kursens läroändamål samt att anpassa uppgifterna till dagens studenter (dvs. "modernisera" en del problemformuleringar). Det innebär att en del tentauppgifter och uppgifter i Blom som tidigare angetts som hemtal av svårare sort nu tagits med som övningsuppgifter istället för, i vår mening, enklare uppgifter från boken, samt att en del av uppgifterna i Blom omformulerats för att inte kännas förlegade.
Skillnaden mellan de två uppläggen märks främst senare i kursen och bägge uppläggen ger en bra förberedelse för tentamen.


Övning Förslag till uppgifter Att räkna själva
1 (18/1) 2.5, 2.4, 2.8, 2.14, 2.17, 2.16, 2.9, 2.18, 2.7, 2.10
2 (20/1) 2.21, 2.19, 2.27, 2.31, 2.28, 2.32, 2.22, 2.23, 2.29, 2.33, 2.37
3 (25/1) 2.40, 2.35, 2.36, 2.38, 2.42 2.34, 2.39, 2.41, 2.32
4 (26/1) 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 3.3, 3.4, 3.7, 3.11,
5 (30/1) 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.32 3.14, 3.22, 3.29
6 (1/2) 4.1, 4.7, 4.16, 4.18, 4.19, 4.25 4.5, 4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23
7 (6/2) 5.1, 5.3, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 5.2, 5.13, 5.15, 5.16,
8 (9/2) 6.1, 6.4, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19, 6.23, 6.24
9 (13/2) 7.1, 7.6, 7.13, 7.24, 7.27, 7.28 7.2, 7.15, 7.9,
10 (14/2) 10.1, 11.2, 11.1, 11.8, 11.10, 11.12 10.4, 11.4, 11.6, 11.14, 11.16, 11.24, 11.25
11 (17/2) 11.18, 11.29, 12.9, 12.8, 12.31, 12.37, 12.1, 12.5, 12.10, 12.12,
12 (21/2) 12.33, 12.30, 12.18, 12.19, 12.21, 12.24 (antag normalfördelning) 12.22, 12.13, 12.14, 12.32, 12.36
13 (24/2) 12.25, 13.5, 13.10, 13.12, 13.15, 13.1, 13.2, 13.3, 13.8
14 (28/2) 13.17, 13.16, 13.14, 13.13, 13.28 13.12, 13.20, 13.18, 13.25,
15 (2/3) 13.30, 13.33, 13.31, 14.4, 14.2 13.32, 13.34, 13.35, 14.5, 14.3


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Pierre Nyquist
Uppdaterad: 2017-01-17