SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CINEK2, period 2, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet klicka på länken Aktuell information.

Information angående tentamen 8/1 2018

Rättningen av tentan i SF1901 som skrevs den 8 januari är nu klar och resultatet är inrapporterat. Om du godkänd på tentan och har anmält dig till KS:en i SF1901 den 7 februari kl 15-17, så måste du avanmäla dig på KS:en.

SF1901 lades ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 ägde rum under period 2 ht 2017. Numera läser de program som tidigare läste SF1901 en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Från och med läsåret 2018/2019 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår fram till och med vt 2020.
  • Det finns inte längre någon möjlighet att samla bonuspoäng till tentamina på SF1901.
  • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.

Lärare:

Föreläsningar: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

Övningar:

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (6:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida. Logga även in på Rapp och kontrollera att kursen finns med där.

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig och examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)

För administrativa ärenden kontakta studentexpeditionen[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Thomas Önskog
Uppdaterad: 2017-10-24