Tentamen i SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CINTE3, period 1, ht 2017.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentan sker som brukligt via ”Mina Sidor” på länken Studentexpeditionen.

Studentexpeditionen

studentexpeditionens hemsida finns all administrativ information rörande tentamina (exempelvis datum, tidpunkt och plats för tentamina samt information om salstilldelning etc.).

Studenter med funktionsnedsättning

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktions-nedsättning. Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!


FUNKA
Brinellvägen 8
tentafunka@kth.se
Telefon 08-7906178

Plussning

Studenter som önskar plussa kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Thomas Önskog
Uppdaterad: 2015-10-21