Läsanvisningar för SF1902

Kap 2. Läses.
Kap 3. Vad gäller kap 3.2  behöver man veta att en stokastisk variabel alltid har tal som utfall.Kap 3.3,3.4,3.5 läses.3.6a och 3.6b läses.3.6c behöver ej läsas för vi läser om normalfördelningen i kap 6. 3.6d och  3.6e  läses ej.3.7 läses.3.8,3.9 och 3.10 läses ej.
Kap 4. Läses ej.
Kap 5  5.2,5.3,5.4,5.5 läses.Det man ska veta från kapitel 5.6 är Stora talens lag som säger att man kan välja ett tal a hur litet man vill. Om man bara gör tillräckligt många mätningar  kommer sannolikheten att |medelvärdet- väntevärdet|< a närma sig 1.     5.7 läses ej.
Kap 6 Läs 6.2,6.3 t.o.m. sid 145,6.4,6.5 t.o.m. sid 153 förutom bevisen på sid 150 och  sid 151.6.6 ingår ej.6.7 läses
Kap 7   Läs 7.2a,b förutom sid 170,d,7.3a,b,d,7.4a,b.7.5 läses ej.
Kap 8 läses ej.
Kap 10 läses.
Kap 11 Läs 11.2,11.3 fram till ex 11.6 på sid 244,11.4 utom beviset på sid 251-252. 11.5,11.6,11.7,11.8 läses ej.Läs 11.9 t.o m. sid 271. 11.10,11.11 läses ej.
Kap 12 Läs 12.2,12.3a förutom övre halvan av sid 293.12.3b läses ej.Läs 12.3c sid 298 samt första halvan av sats 12.3 på sid 299,12.3d,12.4,12.5a.12.5b läses ej. Läs 12.5c.
Kap 13  Läs 13.2,13.3.13.4 läses ej.Läs 13.5(men vi gör inga ensidiga konfidensintervall i den här kursen).13.6,13.7,13.8 läses ej.13.9 ingår i kursen och skall läsas så man vet när dessa test görs.Hur  man praktiskt går till väga framgår främst av gamla tentatal både vad gäller teckentestet och Wilcoxons rangsummetest(se tabellblad på hemsidan).Läs 13.10a,b,c.13.10d ingår men behöver ej läsas då det fungerar på samma sätt som i 13.10c.13.11 läses ej.
Kap 14 Läs 14.2.14.3,14.4 läses ej.Läs 14.5.14.6 läses ej.
 


[Kurshemsida]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Bos
Uppdaterad: 2012-03-13