kursens websida 
Projektuppgifter
 

Här är peket till första projektuppgiften

Uppgiften går ut på att ni skall lära er litet om hur man kan ladda ner data från weben och analysera dem i Excel (eller någon Excel-klon). Ni får gärna hjälpa varandra, dvs. visa hur man gör, men uppgiften är individuell. Var och en skall lämna in ett (eller två) papper. Tänk på att ni gör det här för er egen skull – inte för min skull!

Andra projektuppgiften

Den handlar om multipel regression. Du skall använda den här datafilen (Excel-fil). Och här är peket.

Här är en pdf-fil som visar hur man aktiverar ”Analysis ToolPak” i Excel 2007, och därefter hittar proceduren ”Regession”. Du kan också använda ”LINEST”, som finns som standard (behöver inte aktiveras). Jag kommer att beskriva hur man använder LINEST på en lektion.

Här är en pdf-fil som visar hur en utskrift från ”Regession” kan se ut.

Här är en pdf-fil som visar hur en utskrift från ”LINEST” kan se ut.

Här är en pdf-fil som ger litet tips om vad man bör tänka på när man gör linjär regression.

Observera Inlämningsuppgiften skall ges på papper! och ovillkorligen lämnas in före tentan.

Valid HTMLvalid css