Tentamen i SF1902 Grundkurs i statistik och sannolikhetsteori för ekonomer

Allmän information

Kursen kommer ej att ges mera. Däremot kommer tentamina att ges två gånger per år tre år framåt. 2016 kommer tentamen att ges dels 7 eller 8 januari dels 
8,9 eller 10 juni.Exakta datum är ej ännu bestämda ,men kommer att meddelas på denna sida när så skett.

  Salar för tentamina finns här. (Uppdateras när anmälningstiden för respektive tentamen gått ut).

Obs! Lathund till miniräknare numera tillåten som hjälpmedel!

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen i SF1902 är fickkalkylator,institutionens formelsamling,läroboken utan egna anteckningar, institutionens tentamenslathund för statistiska funktioner (dock ej bruksanvisning till kalkylatorn) och samt Mathematics Handbook (Beta).

Varje tentand måste medföra egna exemplar samt egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Eget exemplar av läroboken samt Beta skall alltså användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.Formelblad för Wilcoxons rangsummetest medföljer som bilaga till tentan.

Vid kompletteringsskrivning gäller samma regler för hjälpmedel som vid vanliga tentamenstillfällen.

 Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs via Mina sidor.

NY RUTIN:

Fr.o.m. HT 2013 har KTH en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning:

Towe Breidenstein

FUNKA

Brinellvägen 8

Mail tow@kth.se

Tel   08-7906178

Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!

 

OBS: Anmälan till tentan sker via ”Mina Sidor” som vanligt.


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2013-03-04