Aktuell information


Anmälan till omtentamen den 17 augusti kl 8-13 kan göras 6 juli-9 augusti,som vanligt via "Mina sidor".Observera att anmälan är obligatorisk!


Tentamen

Tentamen 20/5-2009 är nu rättad och skrivningarna finns tillgängliga på matte-expeditionen. Tyvärr blir det lite fördröjning av rapporteringen till LADOK av administrativa skäl.

Kursinnehåll

Följande avsnitt ingår ej:3.8,4,5.4,7.5,8,11.7,11.8,13.

Extra Övningar

Två extraövningar för repetition är inlagda fredag 15 maj 8 -12 i Q31.

Tentamensanmälan
skall ske 6 april t.o.m. 3 maj kl. 24.00.Tänk på att du ska vara registrerad hos studievägledningen.Du kan kolla att du är registrerad på "mina sidor".Du som missat att anmäla dig får hoppas på att få en av de 9 platser som är kvar och är fördelade sålunda:D33 2 st,D34 6 st,D35 1st.Först till kvarn får först mala,de andra får tenta någon annan gång.


Inlämningsuppgifterna  skall vara godkända senast 15 juni.Datorövningarna äger rum i datorsalarna Vit,Magenta och Turkos.Inlämningsuppgifterna hämtas och lämnas utanför Björn-Olof Skytts tjänsterum.


Kontrollskrivning 1

Kontrollskrivning 1 infaller fredagen 17 april  kl. 10.15-12.00 i salarna Q31 och Q33 och omfattar kapitel 2,3,5, och 6.Tillåtna hjälpmedel är läroboken,formelsamlingen och miniräknare.

Kontrollskrivning 2

Kontrollskrivning 2 infaller fredagen 8 maj kl. 10.15-12.00 i salarna Q22 och Q33 och omfattar hela kursen fr.o.m. kap 7 .Tillåtna hjälpmedel är läroboken,formelsamlingen och  miniräknare.


Lämpliga hemtal

För den intresserade anges här ett antal uppgifter som kan vara lämpliga att träna på:

Kapitel 2: Uppgifterna 2.1,2.7,2.9,2.10,2.15,2.29,2.35

Kapitel 3: Uppgifterna 3.5,3.6,3.10,3.13,3.21

Kapitel 5: Uppgifterna 5.6,5.7,5.13,5.14,5.30

Kapitel 6: Uppgifterna 6.6,6.13,6.22,6.25

Kapitel 7: Uppgifterna 7.4,7.8,7.15,7.19

Kapitel 11: Uppgifterna 11.6,11.18,11.19,11.26

Kapitel 12: uppgifterna 12.11,12.15,12.18,12.25,12.27.

Lösningar på ovanstående uppgifter och alla andra uppgifter i Bloms bok samt gamla tentor och dess lösningar finns det länkar till på kurshemsidan.


Lektionsinformation


2009-03-16

Utfall,utfallsrum,händelser,snitt,union,komplement,Venndiagram,disjunkta händelser.Räknade 2.5,2.4,2.8,2.9.Rekommenderade som övningsuppgift 2.1,2.7,2.10.

2009-03-17

Multiplikationsprincipen.Behandlade dragning med återläggning med hänsyn till ordning.Behandlade dragning utan återläggning både med och utan hänsyn till ordning.Räknade 2.17,2.16.

2009-03-20

Repeterade dragning med återläggning med hänsyn till ordning,samt dragning utan återlägning både med och utan hänsyn till ordning.Gick igenom betingningsformeln,lagen om total sannolikhet,Bayes sats.Räknade 2.21,2.27,2.29.Rekommenderade som övningsuppgift 2.15.

2009-03-23

Fortsättning av betingnig,oberoende,skillnad mellan disjunkt och oberoende,tillförlitlighet.Visade ex 2.20.Räknade 2.31,2.34,2.38,2.39,2.40a,b.Rekommenderade som övningsuppgift 2.35,2.36,2.37,2.40c.

2009-03-24

Införde diskret stokastisk variabel,sannolikhetsfunktion,stolpdiagram,fördelningsfunktion.Härledde förförstagångenfördelning.Räknade 3.2,3.3,3.4,3.11.Rekommenderade som övningsuppgift 3.10,3.6,3.5.

2009-03-25

Kontinuerlig stokastisk variabel infördes,täthetsfunktionen infördes,sambanden mellan täthetsfunktion och fördelningsfunktion visades.Talade om likformig fördelning och exponentialfördening.Räknade 3.9,3.12,3.20.Rekommenderade som övningsuppgift 3.13.


2009-03-27


Repeterade begreppen sannolikhetsfunktion,täthetsfunktion,fördelningsfunktion.Gick igenom  väntevärde,varians,standardavvikelse.Räknade 3.14,3.21,ex 5.1,5.1a,samt väntevärdesdelen  av 5.1b och5.3.

2009-03-30


Repeterade definitionen på väntevärde,varians,standardavvikelse.Gick igenom räkneregler för väntevärden och varianser,slumpmässigt och systematiskt fel,precision och noggrannhet,stora talens lag.Räknade 5.3 variansdelen,5.22,5.23,5.26.Rekommenderade som övningsuppgift  5.6,5.7,5.12,5.13,5.14,5.30.

2009-03-31


Gick igenom kap 10 i Blom,beskrivande statistik,hur man presenterar data grafiskt och alla begrepp som hör samman med detta,samt olika lägesmått och spridningsmått.Introducerade Normalfördelningen,speciellt den standardiserade.Gick igenom tab1 och tab2
  i  formelsamlingen.Räknade 5.13c,10.1.

2009-04-03


Gick igenom Normalfördelningen,hur man transformerar till standardnormalfördelningen,linjärkombination av oberoende Normalfördelningar,samt hur och när man använder tab1 och tab2.Räknade 6.1,6.4,6.12.Rekommenderade som övningsuppgift 6.6.Informerade om kontrollskrivning1(se även överst på denna sida).


2009-04-14


Repeterade linjärkombination av ober Normalfördelningar,gick igenom Centrala Gränsvärdessatsen
,visade att även medelvärdet av X:ina  tillhör normalfördelningen  om  X:ina gör det och är ober.Räknade  6.15,6.21.Rekommenderade som övningsuppgift  6.13,6.25,6.22.

2009-04-16

Gick igenom Binomialfördelnig,Hypergeometrisk fördelning,Poissonfördelning.Räknade 7.1,7.16,7.6.

2009-04-17

Gick igenom Normalapproximation av Hypergeometrisk fördelning,Binomialfördelning och Poissonfördelning,gick även igenom halvkorrektion.Räknade 7.24,7.27,7.13,7.28.Rekommenderade som övningsuppgift 7.4,7.8,7.15,7.19.

2009-04-21

Gick igenom stickprovsvariabel täta*,punktskattning täta*obs,väntevärdesriktig skattning,effektivast skattning,medelfel.Räknade 11.2,11.7.Rekommenderade som övningsuppgift 11.6,11.26.

2009-04-22

Gick igenom Minsta-kvadrat-metoden och Maximum-likelihood-metoden.Tog linjär regression,ex 11.17 och ex 11.19 som exempel på MK-metoden.Tog ex 11.10 som exempel på ML-metoden.Rekommenderade som övningsuppgift 11.18,11.14,11.12,11.13a.

2009-04-27

Gick igenom konfidesintervall och t-fördelnig samt pratade om §11 och §12  i formelsamlingen.Räknade 12.6,12.9,12.18a.Rekommenderade som övningsuppgift 12.11,12.13.

2009-04-28

Pratade om t-fördelningen och chi2-fördelningen.Gick igenom skillnaden mellan stickprov i par och två stickprov.Räknade 12.18b,12.25.Rekommenderade som övningsuppgift 12.21,12.22.

2009-04-29

Gick igenom approximativa konfidensintervall.Räknade 12.30,12.33.Rekommenderade som övningsuppgift 12.29,12.31

2009-04-30

Berättade när man skulle använda vilken delparagraf i §12.Räknade 12.37,12.8.Räknade sedan ett Maximum-likelihoodtal med felfortplantningsformeln för att få ett ungefärligt värde på medelfelet,nämligen 11.13.

2009-05-04

Gick igenom linjär regression.Räknade uppgift 14.4 som exempel på detta.Gick sedan igenom uppgift 14.7a som exempel på multipel regression.Förklarade i 14.7a hur man dels genom  p-värdena,dels genom  konfidensintervallen kan avgöra vilka faktorer som har betydelse.Rekommenderade som övningsuppgift 14.2,14.1.

2009-05-15

Räknade SF1903-tentan 2008-08-18.(Hela den utmätta tiden 8-12 upptogs av detta.) 
[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2008-03-14