Inlämningsuppgifter
för studenterna i SF1831 (f d 5B1717) Optimeringslära med markovprocesser samt kompletteringskursen SF1904 (f d 5B1510), under höstterminen 2007.

För att lösa uppgifterna behövs:

 • Textlapp med problemformuleringar.
 • Datablad De data som är relevanta är de markerade som "Uppgift 4". Du kan inte själv välja ett datablad. De kommer att delas ut i samband med undervisningen. Kontakta mig för att få ett ledigt elevnummer om du ej fått något på undervisningen.
Den som till äventyrs lämnar in sina laborationer via brevlådan i klocktornet skall använda ett försättsblad. Det finns en introduktion till Matlab för den som känner sig lite ringrostig.

Anvisningar

 • På inlämningsuppgiften ska alltid namn och elevnummer finnas med.
 • Ett automatiskt web-baserat kontrollsystem för numeriska svar kommer att finnas tillgängligt och detta indikerar om det numeriska svaret är korrekt eller ej.
 • Inlämning skall ske i pappersform. På grund av problem med operativsystem, filtyper etc. accepteras inte elektroniska versioner.
 • En kort sammanfattning med svar på det som frågas efter i inlämningsuppgiften ska lämnas in. Om koden lämnas in skall den endast ingå som bilaga. Vid rättning av inlämningsuppgiften kommenteras endast sammanfattningen. Lämpligt är att bifoga web-sidan från kontrollsystemet för att styrka att du fått rätt numeriska svar.
 • Numeriska svar skall ges med fyra decimaler. Detta har att göra med rättningen och beror inte på att fyra decimaler är rimligt att ge. Tänk på att inte avrunda innan alla beräkningar är gjorda.
 • Om det frågas efter t.ex. formler eller härledningar så ska även dessa stå med i sammanfattningen.
 • Frågor besvaras på lektionerna, frågor via e-post kan tyvärr inte besvaras pga resursbrist.
 • I den mån datorer behövs för att lösa uppgifterna skall respektive utbildningsprograms datorer användas.
INLÄMNING
 • Inlämning skall ske senast angivet datum. Inlämningsuppgiften kan ges till föreläsare, övningsledare under lektion eller i nödfall skickas via internposten. Om du lämnar i brevlåda använd försättsblad från kurshemsidan.
 • Endast inlämningsuppgifter inlämnade senast kl. 12, 22 januari, 2008 kommer att rättas. Inlämningsuppgifter som inte blir godkända vid detta datum måste göras om vid nästa kursomgång.
KOMPLETTERING
 • Om inlämningsuppgiften inte blir godkänd kan den kompletteras om det sker före ovanstående datum.
 • För att en komplettering ska kunna rättas måste hela "gamla" inlämningsuppgiften lämnas in. Kompletteringen behöver bara bestå av de delar som ska kompletteras.
TIPS

  b) En realisering av en markovkedja som inte besökt tillstånd 2 före en tidpunkt t är samma som inte absorberats i tillstånd 2 vid tidpunkt t om tillstånd 2 vore ett absorptionstillstånd.

  c) Tiden till andra besök i tillstånd 2 består av två deltider: tid till första besök i tillstånd 2 och tiden mellan två besök i tillstånd 2. Den första tiden bestäms enkelt med absorptionsteknik den andra tiden kan erhållas ur stationärfördelningen.

  d) Enklast är att låta markovkedjan ha 8 tillstånd, där varje tillstånd motsvarar precis en konfiguration av fungerande/icke-fungerande komponenter. (Om man utnyttjar symmetrin kan man komma undan med 6 tillstånd.)

RESULTAT
 • Resultat på inlämningsuppgifter återfinns på kursens hemsida.

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Dan Mattsson
Uppdaterad: 2005-09-13