Tentamen i markovteori, SF1904 (f d 5B1510)/avsnitt i SF1831 (f d 5B1717)
Tentamen ges den 15 december 2008 kl. 08.00-13.00.
[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2006-10-18