Tentamen i markovteori, SF1904

Allmän information

Salar för tentamina finns här. (Uppdateras när anmälningstiden för respektive tentamen gått ut).

Obs! Lathund till miniräknare numera tillåten som hjälpmedel!

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen i SF1904 är fickkalkylator, institutionens tentamenslathund för statistiska funktioner (dock ej bruksanvisning till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen samt Mathematics Handbook (Beta).

Varje tentand måste medföra egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Eget exemplar av Beta skall alltså användas. Inga tillägg får göras i denna och stickprovskontroller av detta kan genomföras.Däremot skall ej egen formel- och tabellsamling användas. Denna delas ut tillsammans med tentan vid tentamenstillfället.

Vid kompletteringsskrivning gäller samma regler för hjälpmedel som vid vanliga tentamenstillfällen.

NY RUTIN: Fr.o.m. HT 2013 har KTH en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Towe Breidenstein FUNKA Brinellvägen 8 Mail tow@kth.se Tel 08-7906178

Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!

OBS: Anmälan till tentan sker via ”Mina Sidor” som vanligt.

Tentamen 29/5 2018 SF1904

Ordinarie tentamen sker tisdagen 29/5-2017 kl 1400-1900. Anmälan är obligatorisk via Mina sidor. Anmälan kan göras via "Mina sidor"

Omtentamen ??/8 2018 SF1904

Omtentamen sker ?dagen ??/8-2018 kl ??00-1?00.

Salar för tentamina finns här. (Uppdateras när anmälningstiden för respektive tentamen gått ut).

Plussning

Om man vill plussa kan detta anmälas via elevexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.


    [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2018-03-12