Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1906 (f d 5B1506) Matematisk statistik, grundkurs för D3 och I2(FMI och KSI), under höstterminen 2009.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1906/D/ Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera hemsidan, särskilt http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1906/D/aktuellt.html.

Kurslitteratur

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori. Finns att köpa på matteexpeditionen.
  3. Kursmapp (pris xx:-) innehållande:
Rekommenderad litteratur
  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik. Pris xx:-.
Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(2)-(4) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Studentexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: måndagar kl. 9.30-11.30 och 13.00-16.30, tisdagar kl. 9.30-13.15 samt onsdagar och torsdagar kl. 9.30-12.00. Studentexpeditionen är stängd på fredagar.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida. Där kommer även att finnas annat material för kursen, bland annat ett introduktionshäfte till Markovteori av Göran Rundqvist samt lösningar till uppgifterna i (1).

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 8
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 14
Markovprocesser och köteori (2)

Examination

Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs normalt 24 poäng. De som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att anordnas inom två veckor efter att tentamensresultatet meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Två kontrollskrivningar kommer att ges under kursens gång. De kommer att omfatta kap. 1-6 respektive kap. 7-14 i kursboken (1). Tillgodoräkning sker i form av a-delen (5 poäng) av två uppgifter på tentamen. Tillgodoräkningen gäller endast vid kursens ordinarie tentamen den 14 december 2009 och vid omtentamen under juni 2010.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3b). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (3b) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via "Mina sidor", som nås via KTHs hemsida. Information kommer att finnas på kursens hemsida.

Tentamensskrivningar skall vara rättade senast tre veckor efter tentamen. Besked om att tentamen är färdigrättad lämnas via kurshemsidan. Tentamensresultat meddelas endast via "Mina sidor". Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga från och med den tidpunkt då tentamensresultatet är klart och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen skall följa studentexpeditionens instruktioner.

Examinator: Gunnar Englund , rum 3446, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 7416, e-post gunnare@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2009-08-17