Tentamen i SF1908 Sannolikhetslära och statistik

Allmän information

Salar för tentamina finns här. (Uppdateras när anmälningstiden för respektive tentamen gått ut).

Obs! Lathund till miniräknare numera tillåten som hjälpmedel!

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen i SF1908 är fickkalkylator, institutionens tentamenslathund för statistiska funktioner (dock ej bruksanvisning till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3) samt Mathematics Handbook (Beta).

Varje tentand måste medföra egna exemplar samt egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Eget exemplar av formelsamlingen samt Beta skall alltså användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Vid kompletteringsskrivning gäller samma regler för hjälpmedel som vid vanliga tentamenstillfällen.

Omtentamen 30/5 2013 SF1908

Tentamen ges tisdagen den 30:e maj 2013 kl 14–19. Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs via Mina sidor under perioden 22/4 - 12/5.

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2010-01-14