Övningsplan för kursen SF1910 Tillämpad statistik, 7.5 hp, för CSAMH m. fl., period 2, ht 2017.

Övningsledare är:

  • Grupp 1: Björn-Olof Skytt
  • Grupp 2: Kristoffer Aronsen
  • Grupp 3: Magnus Arvidsson
  • Grupp 4: Per Jörgen Säve Söderbergh


Övning nr Förslag till uppgifter Att räkna själva
1 (31/10) 2.5, 2.4, 2.8, 2.14, 2.17, 2.16, 2.9, 2.18, 2.7, 2.10
2 (1/11) 2.21, 2.19, 2.27, 2.31, 2.28, 2.32, 2.22, 2.23, 2.29, 2.33, 2.37
3 (3/11) 2.40, 2.35, 2.36, 2.38, 2.42 2.34, 2.39, 2.41, 2.32
4 (7/11) 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 3.3, 3.4, 3.7, 3.11,
5 (10/11) 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.32 3.14, 3.22, 3.29
6 (14/11) 4.1, 4.7, 4.16, 4.18, 4.19, 4.25 4.5, 4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23
7 (16/11) 5.1, 5.3, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 5.2, 5.13, 5.15, 5.16,
8 (20/11) 6.1, 6.4, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19, 6.23, 6.24
9 (23/11) 7.1, 7.6, 7.13, 7.24, 7.27, 7.28 7.2, 7.15, 7.9,
10 (28/11) 10.1, 11.2, 11.1, 11.8, 12.9, 12.8, 12.37 10.4, 11.4, 11.6,12.5, 12.10, 12.12
11 (30/11) 12.31, 12.33, 12.30, 12.18, 12.19 12.1,12.13, 12.14, 12.32, 12.36
12 (4/12) 12.25, 12.21, 12.24, 13.13, 13.14, 13.5 12.22, 12.23, 12.26, 12.27, 12.28, 13.17, 13.16,
13 (6/12) 13.10, 13.15, 13.27, 14.4,14.1 13.1, 13.2, 13.3, 13.12, 13.8, 13.20, 13.18, 13.25, 14.3, 14.5
14 (11/12) 11.10, 11.12, 11.18, 11.17 11.29  11.11, 11.14, 11.16, 11.24, 11.25
15 (15/12) 13.28, 13.30, 13.33, 13.31 13.32, 13.34, 13.35 

Alternativt kan övningsledarna hämta uppgifter från nedanstående plan.

Förslag till uppgifter (Ö1- Ö4)
Förslag till uppgifter (Ö5-Ö8)
Förslag till uppgifter (Ö9-Ö11)
Förslag till uppgifter (Ö12-Ö14)


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2016-08-21