Övningar
På denna sida ges samlingen av övningsuppgifter med lösningarna. Lösningarna till samtliga uppgifterna kommer att införas EFTER varje övningstillfälle.
[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Timo Koski
Uppdaterad: 2017-11-02