Förslag till disposition av övningstillfällen fr SF1911 fr CTBIOT period 2 hstterminen 2017.

vningsledaren r


Övning nr Förslag till uppgifter ur problemsamlingen (U) och kursboken (BS) Att räkna själva
1 31/10 U: 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.10, 1.2.12 . BS: 2.6, 2.9
2 02/11 U: 1.2.15, 1.4.1, 1.4.3, 1.5.5, 1.5.6, 2.1.1., 2.1.4, 2.1.6, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.3.3, 2.3.4. 2.3.8. U: 1.2.6, 1.2.9
3 06/11 U: 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2. 3.2.3 3.2.4. 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1 3.4.2 BS: 3.17, 3.18, 3.19
4 08/11 U: 3.5.1 3.5.2. 3.5.3, 3.5.7. 3.5.12, 3.5.17 , 3.5.18, 3.5.19, 3.5.20, 3.6.7 BS: 4.6, 4.10
5 10/11 U 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6., 4.1.8, 4.1.11, 4.2.1., 4.4.7, 4.4.9, 4.4.2, 4.3.5, 4.4.19, 4.6.1 a), 4.7.1, 4.8.3 BS: 5.2, 5.15
6 13/11 U 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.2.2, 5.2.3 BS: 5.17, 5.19., 5.20
7 15/11 U: 5.3.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.3., 6.1.5., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6, 6.2.9, 6.3.1., 6.3.2.. BS: 6.4, 6.11, 6.12
8 20/11 U: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.3, 7.3.6, 8.1.1 8.1.2., 8.1.3, 8.1.5 8.1.7., 8.1.8, 8.2.1 BS: 7.6, 7.9, 7.11, 7.19
9 21/11 U: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9,8.2.11 BS: 7.13, 7.14, 7.27
10 27/11 U: 8.3.1., 8.3.2, 8.3.5, 8.3.6., 8.3.7, 8.4.1 BS: 7.17, 10.2, 10.3, 10.8, 10.12
11 29/11 U: 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5., 9.2.6, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.4.1., 9.4.3., 9.4.4. , 9.4.5. BS: 7.17, 10.2, 10.3, 10.8, 10.12
12 04/12 U: 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.12, 9.5.1, 9.5.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.7.1 BS: 9.20,
13 06/12 U: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4., 10.1.5, 10.1.6, 10.2.1, 10.2.2 BS: 17.1, 17.2, 17.3
14 13/12 U 11.1.1, 11.1.2, 1.1.3, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7,11.2.3, 11.2.4, 11.2.5 BS: 17.7
15 14/12 U: 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4. 13.2.1, 13.2.2 BS: 11.7

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Timo Koski
Uppdaterad: 2017-09-12