Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1913, Matematisk statistik för IT2 och ME3, under höstterminen 2009.

Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1913/

Kursbok

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan).
Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, både på Campus Valhallavägen (Osquars Backe 21) och Campus Kista (Isafjordsgatan 39).

Övrig kurslitteratur

  1. Extra material om icke-parametriska metoder.
  2. Föreläsnings- och övningsplaner. Schema från centrala schemat.
  3. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik.
(2) delas ut under kursens gång, (3) och (4) finns på kursens hemsida.

Rekommenderad litteratur

  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik.

Det är frivilligt att köpa kompendiet (5). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (5) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (5) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(5) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Studentexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: måndagar kl. 9.30-11.30 och 13.00-16.30, tisdagar kl. 9.30-13.15 samt onsdagar och torsdagar kl. 9.30-12.00. Studentexpeditionen är stängd på fredagar.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida.

Lösningar till uppgifterna i (1).

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 7
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 16 samt (2) extra material om icke-parametriska metoder.


Examination

Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs normalt 24 poäng. De som hamnar en eller två poäng under godkäntgränsen på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Upplysningar om hur kompletteringen skall göras kommer att ges när rättningen av tentamen är klar.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från det att besked om att tentamen är rättad lämnats via kursens hemsida. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren) och formel- och tabellsamlingen (4). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (4) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall göras via Mina sidor, som nås via KTHs hemsida.

Tentamensskrivningarna skall vara rättade senast tre veckor efter tentamen. Besked om att tentamen är rättad lämnas via kurshemsidan. Tentamensresultatet meddelas via Mina sidor Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen. När tentamina visas på studentexpeditionen är varje tentamen hophäftad. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen får inte ta bort någon häftklammer.

Examinator: Camilla Landen, rum 3442, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 8466, e-post camilla@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Camilla Landen
Uppdaterad: 2009-10-19