Övningsplan för kursen SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp, för CELTE2, CMATD3-INE,CMATD3-MMM period 3, vt 2018.

Övningsledare är:

  • Grupp 1: Adam Lindhe
  • Grupp 2: Björn-Olof Skytt

         Övningsledarna hämtar uppgifter från nedanstående dokument i första hand..

Förslag till uppgifter (Ö1- Ö4)
Förslag till uppgifter (Ö5-Ö8)
Förslag till uppgifter (Ö9-Ö11)
  Förslag till uppgifter (Ö12-Ö14)

Vi flyttar om övningarna i slutet av kursen så att övn 14 blir övn 10, övn 10 blir övn 11, övn 11 blir övn 12, övn 12 blir övn 13, övn 13 blir övn 14.
                  
               Den som så önskar kan välja uppgifter från nedanstående lista.

Övning nr Förslag till uppgifter Att räkna själva
1 (31/10) 2.5, 2.4, 2.8, 2.14, 2.17, 2.16, 2.9, 2.18, 2.7, 2.10
2 (1/11) 2.21, 2.19, 2.27, 2.31, 2.28, 2.32, 2.22, 2.23, 2.29, 2.33, 2.37
3 (3/11) 2.40, 2.35, 2.36, 2.38, 2.42 2.34, 2.39, 2.41, 2.32
4 (7/11) 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 3.3, 3.4, 3.7, 3.11,
5 (10/11) 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.32 3.14, 3.22, 3.29
6 (14/11) 4.1, 4.7, 4.16, 4.18, 4.19, 4.25 4.5, 4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23
7 (16/11) 5.1, 5.3, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 5.2, 5.13, 5.15, 5.16,
8 (20/11) 6.1, 6.4, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19, 6.23, 6.24
9 (23/11) 7.1, 7.6, 7.13, 7.24, 7.27, 7.28 7.2, 7.15, 7.9,
10 (28/11) 10.1, 11.2, 11.1, 11.8, 12.9, 12.8, 12.37 10.4, 11.4, 11.6,12.5, 12.10, 12.12
11 (30/11) 12.31, 12.33, 12.30, 12.18, 12.19 12.1,12.13, 12.14, 12.32, 12.36
12 (4/12) 12.25, 12.21, 12.24, 13.13, 13.14, 13.5 12.22, 12.23, 12.26, 12.27, 12.28, 13.17, 13.16,
13 (6/12) 13.10, 13.15, 13.27, 14.4,14.1 13.1, 13.2, 13.3, 13.12, 13.8, 13.20, 13.18, 13.25, 14.3, 14.5
14 (11/12) 11.10, 11.12, 11.18, 11.17 11.29  11.11, 11.14, 11.16, 11.24, 11.25
15 (15/12) 13.28, 13.30, 13.33, 13.31 13.32, 13.34, 13.35 


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2016-08-21