SF2945 (f d 5B1545) Tidsserieanalys, tentamensinformationTentamen äger rum 2011-06-07 kl. 08.00-13.00.


Exam 2011-06-07, 08.00-13.00 hrs.


Anmälan till tentamen är obligatorisk/ Registration for the exam is COMPULSORY

Follow this link for information about where the examination will be held.

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2010-10-16