KTH Matematik   


Finansiell Matematik

Masterstudier i matematisk statistik sker inom specialiseringen Matematisk statistik och finansiell matematik av Masterprogrammet i matematik.

Matematisk statistik är ämnet som handlar om variation i alla dess former, och med tillämpningar inom alla områden. Ämnet sträcker sig från sannolikhetsteori, dvs modeller för slumpfenomenoch variation, till tillämpad statistik och datanalys. Inom matematisk statistik vill man beskriva, analysera, modellera, förstå och kontrollera variation. Matematisk statistik används inom massor av olika områden, som telekommunikation, bioinformatik, process- och kvalitetskontroll, statistisk försöksplanering, ekonometri, försäkring, finans mm.

Kursutbud

SF2940 Sannolikhets­teori, 7,5 hp, period 1, nivå D

SF2970 Martingaler och stokastiska integraler, 6 hp, period 1, nivå D

SF2937 Tillförlitlighetsteori, 7,5 hp, period 1, nivå D

SF1904 Markovprocesser, 3 hp, period 2 och 4, nivå C

SF2950 Tillämpad matematisk statistik, 7,5 hp, period 3, nivå D

SF2972 Spelteori 7,5 hp, period 3, nivå D

SF2943 Tidsserie­analys, 7,5 hp, period 4, nivå D

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5p, period 4, nivå D

Mer information om Matematisk Statistiks kurser
finns på vår grund­utbildnings­sida

Kompletterande kurser
Utbud av kurser i matematisk statistik finns också på Avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms Universitet. Dessutom är det bra att komplettera med kurser i optimeringslära och systemteori, numeriska metoder, och/eller datalogi

Examensarbete
Ett examensarbete med inriktning matematisk statistik kan vara en teoretisk studie av ett sannolikhetsteoretiskt problem, en teoretisk och/eller simuleringsstudie av en stokastisk modell, ett teoretiskt statistiskt arbete eller en tillämpning av statistiskamodeller och metoder på data. Arbetet kan utföras på ett företag eller myndighet, eller vid KTH.

KTH:sregler för examensarbete för civilingenjörsexamen

KTH:sregler för examensarbete för mastersexamen

Kontaktperson: Filip Lindskog

Följande personer handleder examens­arbeten med inriktning matematisk statistik:

Boualem Djehiche

Gunnar Englund

Henrik Hult

Timo Koski

Camilla Landen

Harald Lang

Filip Lindskog

Jimmy Olsson

Tatjana Pavlenko
 

Valid HTML 4.01!valid css

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 12/11-2009