KTH"

Tid: 21 mars 2005 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Prof. Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om rekord (forts från seminarium 7/3-2005).

Sammanfattning: Antalet rekord och dubbelrekord studeras för en icke-stationär rekordmodell. Modellen är nära besläktad med den s.k. "kinesiska restaurantprocessen" för generering av slumppermutationer. Vid analysen kommer bl a asymptotik för cykeltal (dvs teckenlösa Stirlingtal av första ordningen) att diskuteras.

Till seminarielistan
To the list of seminars