KTH"

Tid: 20 maj 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Peter Jagers , Mat.stat. Chalmers/GU.

Titel: Populationsstorleksberoende i förgreningsprocesser

Sammanfattning: All förgreningsprocessteori utgår från att individerna fortplantar sig oberoende av varandra. Detta antagande är inte bara tekniskt nödvändigt utan också en naturlig idealisering av att populationsdynamik bygger på individuell reporduktion. Icke desto mindre är det viktigt att undersöka vad som händer i populationer där individer kan växelverka med varandra eller påverkas av totalpopulationens storlek. Med utgångspunkt i en klassisk tumörmodell, där tumörstorleken kan påverka den enskilda cellens beteende, skall jag visa hur man kan koppla superkritiska, totalpopulationsberoende processer till vanliga förgreningsprocesser. På så sätt kan Malthus' och Eulers klassiska lagar om exponentiell tillväxt och stabilisering av populationers sammansättning etableras även för populationer med vissa typer av återkoppling från populationen som helhet till individnivån.

Till seminarielistan
To the list of seminars