KTH"

Tid: 16 september 1996 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst , Matematisk statistik KTH

Titel: Några problem för en tillväxtmodell

Sammanfattning: Med start i slumpmässiga punkter breder en substans ut sig på linjen. Starttiderna för utbredningarna är stokastiska och likaså utbredningshastigheterna. Hur lång tid tar det tills substansen täcker ett givet intervall? Dylika (öppna?) problem diskuteras.

Till seminarielistan
To the list of seminars