KTH"

Tid: 23 september 1996 kl 1515-1615

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lennart Bondesson , Uppsala Universitet

Titel: Oändligt delbara sannolikhetstätheter - en översikt

Sammanfattning: Levy-Khinchins sats från 1930-talet ger en uttömmande beskrivning av de sannolikhetsfördelningar som är oändligt delbara, dvs har faltningsrötter av godtyckligt hög ordning. Beskrivningen ges i termer av den karaktäristiska funktionen. Under senare år har det också tagits fram stora klasser av täthetsfunktioner som är oändligt delbara. Det är huvudsakligen detta som behandlas i seminariet.

Till seminarielistan
To the list of seminars