KTH"

Tid: 7 oktober 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Catharina Carlemalm , Reglerteknik, KTH,

Titel: Modellering av kommunikationskanaler med gömda Markovkedjor och stokastisk differentialkalkyl

Sammanfattning: Jag kommer att presentera delar av min licentiatavhandling: "On model-based detection and estimation methods with application in communication". Två olika modeller för en kommunikationskanal skall diskuteras. Den ena är baserad på gömda Markovkedjor. Abrupta ändringar hos parametrarna kan härigenom effektivt modelleras. Som en tillämpning studeras problemet att detektera och skilja på ekovågsförändringar och s.k. double talk i en telefonkanal. Den andra modellen är baserad på stokastisk differentialkalkyl. Kommunikationskanalen modelleras med ett filter, där tapparna beskrivs av diffusionsprocesser. Hopp-processer används för att modellera abrupta ändringar i dynamiken. Problemet blind utjämning kommer att behandlas. Genom att studera drift och diffusion i systemets dynamik kan algoritmer presenteras.

Till seminarielistan
To the list of seminars