KTH"

Tid: 4 november 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Josefin Bodell, KTH

Titel: Move-to-front för två användare med tidsberoende "smak"

Sammanfattning: Tänk dig ett antal poster (informationsenheter) ordnade i en lista, något man (om man vill) kan jämföra med ett antal böcker i en vanlig bokhylla. Två användare med olika prioriteter har båda tillgång till posterna (böckerna) - den högprioriterade Ägaren möblerar om så att den post han anropat flyttas längst fram i listan (s k move-to-front) medan den lågprioriterade Andra Användaren får "låna" poster men måste ställa tillbaka dem där de hittades. Hur lång blir Andra Användarens söktid?

Jag kommer att presentera delar av min (kommande) avhandling, bl a hur fördelningsfunktionen for Andra Användarens söktid ser ut när antalet poster går mot oändligheten och Ägarens (och ev. Andra Användarens) smak, posternas populariteter, ändrar sig i tiden.

Till seminarielistan
To the list of seminars