KTH"

Tid: 8 november 1996 kl 1315-1500 (OBS Tiden!)

Plats : Seminarierummet 3721 (OBS Platsen!), Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Georg Lindgren , Matematisk Statistik, Lunds Tekniska Högskola

Titel: Om fördelningen för våglängd och vågperiod på ett stokastiskt hav.

Sammanfattning: Vågspektra mäts ofta med hjälp av en flytande boj, som registrerar en tidsberoende vågrörelse. Havsytan, sådan man ser den när man betraktar havet, har ett annat frekvensinnehåll, och har ett överskott av korta vågor som rör sig sakta. Jag skall berätta om de statistiska fördelningarna för vågperiod (=det bojen ser) och våglängd (= det ögat ser) när havsytan modelleras med ett Gaussiskt stokastiskt fält.

Till seminarielistan
To the list of seminars