KTH"

Tid: 25 november 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Josefin Bodell, KTH

Titel: Move-to-front för två användare med tidsberoende "smak" (fristående fortsättning från 4/11)

Sammanfattning:

Antag att n poster förvaras i en lista. Varje gång listans Ägare anropat en post flyttas denna post och sätts in först i listan (s k move-to-front). På så sätt kommer, efter en tid, populära poster "automatiskt" att befinna sig långt fram i listan där Ägaren hittar dem snabbt. En lågprioriterad Andra Användare (med andra favoritposter än Ägarens) får låna posterna i listan men tilläts inte flytta om dem. Hur lång blir Andra Användarens söktid?

Fördelningsfunktionen för denna söktid visar sig gå mot ett ganska enkelt uttryck när antalet poster går mot oändligheten även då de olika posternas populariteter ändrar sig i tiden.

Jag kommer att presentera delar av min (kommande) avhandling, bl a hur fördelningsfunktionen for Andra Användarens söktid ser ut när antalet poster går mot oändligheten och Ägarens (och ev. Andra Användarens) smak, posternas populariteter, ändrar sig i tiden.

Till seminarielistan
To the list of seminars