KTH"

This page is best viewed with fontsize 14 - denna sida ser bäst ut med fontstorlek 14

Tid: 2 december 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torkel Erhardsson, KTH

Titel: Compound Poisson approximation of the number of visits of a Markov chain to a rare set

Sammanfattning: Låt tex2html_wrap_inline25 vara en stationär Markovkedja på ett allmänt tillståndsrum tex2html_wrap_inline27 med stationär fördelning tex2html_wrap_inline29 . Låt vidare tex2html_wrap_inline31 vara en sällsynt mängd i den meningen att tex2html_wrap_inline33 är liten, och definiera tex2html_wrap_inline35 , d.v.s. antalet besök av tex2html_wrap_inline25 i tex2html_wrap_inline39 under de första tex2html_wrap_inline41 tidpunkterna. Om dessa besök tenderar att förekomma i klumpar, så är det en rimlig förmodan att tex2html_wrap_inline43 är approximativt compound Poissonfördelad; se t .ex. Aldous (1989): Probability approximations via the Poisson clumping heuristic.

Vi kommer här att beskriva en ny metod, med vilken man kan finna en approximerande compound Possionfördelning för tex2html_wrap_inline45 , samt en explicit övre gräns för felet i approximationen, närmare bestämt för totalvariationsavståndet mellan de två fördelningarna. Metoden bygger på Barbour, Chen & Lohs (1992) Steinekvation för compound Poissonfördelningen, samt på kopplingar av Markovkedjor. Såväl den approximerande fördelningen som den övre gränsen beror på ett relativt enkelt sätt av för Markovkedjan naturliga storheter, som träffsannolikheter och förväntade träfftider. Speciellt om tex2html_wrap_inline47 är ändligt så fås dessa storheter som lösningar till linjära ekvationssystem. Några genomräknade exempel kommer också att presenteras, i första hand antalet sekvenser av tex2html_wrap_inline49 st 1:or i en Markovkedja med tillståndsrum tex2html_wrap_inline51 .

Till seminarielistan
To the list of seminars