KTH"

Tid: 13 januari 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Sven Erick Alm, Matematisk statistik, Uppsala Universitet

Titel: Hur uppskattar man intensiteten för händelser som (nästan) aldrig inträffat?

Sammanfattning: För att kunna utföra riskanalyser av tekniska system behöver man uppskatta intensiteterna för systemets bashändelser, även sådana som aldrig har inträffat. De vanliga metoderna skattar sådana intensiteter till 0, vilket inte är användbart i riskanalyserna.

Till seminarielistan
To the list of seminars