KTH"

Tid: 24 mars 1997 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Fredrik von Post

Titel: Nätverk: Hur tillförlitliga är de? En tillförlitlighetsanalys av ett operativt nätverk (Examensarbete)

Sammanfattning: Dagens datormiljö är oerhört komplicerad och blandad. Företag och speciellt sådana som har använt datorer i sin verksamhet i mer än 20 år kan i sin datorpark ha stordatorer med terminaler, Client-Server-baserade system, arbetsstationer samt fristående persondatorer. Det senaste tillskottet i utbudet är nätverksdatorn, vilken är lanserad men som ännu inte finns som färdig produkt. För att binda samman datorer och rationalisera användandet av vissa resurser används nätverk, och ju mer ett företag använder sitt nätverk, desto mer affärskritiskt blir det. Alltså är det ytterst viktigt att minimera den förväntade nertiden, vilket medför att man måste samordna komponentkvalitet, underhållsavtal och nätverksarkitektur på ett bra sätt.

Till seminarielistan
To the list of seminars