KTH"

Tid: 26 maj 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski, Matematisk Statistik, KTH. (Publikationslista)

Titel: De Finettis teorem: bevis och tillämpningar

Sammanfattning: Låt tex2html_wrap_inline30 beteckna ett standard Borelrum. De Finettis teorem ( eller dess generaliseringar ) utsäger att om P är ett utbytbart sannolikhetsmått på produktrummet tex2html_wrap_inline34 , så existerar det ett entydigt sannolikhetsmått tex2html_wrap_inline36 på rummet av alla sannolikheter tex2html_wrap_inline38tex2html_wrap_inline30 så att P kan framställas som en kontinuerlig blandning av tex2html_wrap_inline44 m.a.p. tex2html_wrap_inline36 . Det finns kända motexempel till teoremet om tex2html_wrap_inline30 inte är ett standard Borelrum.

För de flesta tillämpningarna i teknik är det tillräckligt att ta tex2html_wrap_inline30 som ett polskt rum. Vi genomför beviset av De Finettis teorem i detta fall m.h.a martingalteorin (enligt J.F.C Kingman) och diskuterar utifrån detta ändlig utbytbarhet, de statistiska tillämpningarna (W.E. Johnsons sufficientness) och tolkningarna speciellt i numerisk taxonomi (det sistnämnda är resultat av samarbete med prof. Mats Gyllenberg).

Till seminarielistan
To the list of seminars