KTH"

Tid: 15 september 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Mats Rudemo, Matematisk statistik, Chalmers Tekniska Högskola. (Publikationslista)

Titel: Punktprocesser med brus

Sammanfattning: Stokastiska processer observerade med additivt brus är ett område som har studerats ingående alltsedan Kolmogorovs och Wieners pionjärarbeten under 1940-talet. Motsvarande problem för punktprocesser är inte alls så väl undersökta, vilket kanske mest beror på att det inte finns någon så naturlig brusmekanism som additivt Gaussiskt brus för vanliga stokastiska processer. Några brusmekanismer för punktprocesser är superposition av en brusprocess, slumpmässig uteslutning av punkter och slumpmässig translation. För märkta punktprocesser tillkommer stokastisk deformation av märkena. I seminariet ges en översikt över området med tillämpning på identifikation av träds positioner genom bildbehandling av luftfoton.

Till seminarielistan
To the list of seminars