KTH"

Tid: 19 januari 1998 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst , Matematisk statistik, KTH. (Publikationslista)

Titel: Ruinproblemet och variationsområde för Brownsk rörelse (fortsättning från 10 november och 1 december)

Sammanfattning: En enkel slumpvandring på heltalen stoppas då ett intervall med ett givet antal punkter besökts. När och var stoppas den? Analoga frågor kan ställas för Brownsk rörelse.

Vid några seminarier har sådana problem behandlats med elementära metoder grundade på ruinproblemet.

Fördelningen för antalet steg som behövs tills ett givet antal olika heltalspunkter besökts av en enkel slumpvandring studeras vid detta tredje seminarium, speciellt diskuteras några numeriska resultat. Konvergens mot Brownsk rörelse går också igenom.

Till seminarielistan
To the list of seminars