In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

5B1762 Optimeringslära för T,   kurshemsida 2007

 • Information i studiehandboken för 5B1762
 • KursPM
 • Läsanvisningar
 • Lämpliga räkneexempel
 • Tentan 28 augusti 2007: tentaaug07.pdf
 • Lösningar till tentan 28 augusti 2007: tentalosaug07.pdf

 • Tentan 24 maj 2007: tentamaj07.pdf
 • Lösningar till tentan 24 maj 2007: tentalosmaj07.pdf

 • Tentan 29 augusti 2006: tentaaug06.pdf
 • Lösningar till tentan 29 augusti 2006: tentalosaug06.pdf

 • Tentan 20 maj 2006: tentamaj06.pdf
 • Lösningar till tentan 20 maj 2006: tentalosmaj06.pdf

 • Några förkunskapsuppgifter forkunskap.pdf

 • OBSERVERA: Inga hjälpmedel på tentan förutom det formelblad som delas ut då.

  Lästips inför respektive föreläsning:

  Inför föreläsning nr 1:     Kapitel 1 i gröna häftet. Kapitlen 1 och 4 i boken.
  Inför föreläsning nr 2:     Kapitel 4 i gröna häftet. Kapitel 5 i boken.
  Inför föreläsning nr 3:     Kapitlen 4-6 i gula häftet. Kapitel 3 i boken.
  Inför föreläsning nr 4:     Kapitlen 6-7 i gröna häftet. Avsnitten 8.1-8.4 i boken.
  Inför föreläsning nr 5:     Kap 5 i gröna häftet. Kap 6 i röda häftet. Avsn 6.1-6.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 6:     Kap 1-2 i blå häftet. Kap 4 i röda häftet. Avsn 2.1-2.3 i boken.
  Inför föreläsning nr 7:     Kapitlen 3-4 i blå häftet.
  Inför föreläsning nr 8:     Kapitlen 7-8 i blå häftet. Avsnitt 15.4 fram till 15.4.1 i boken.
  Inför föreläsning nr 9:     Samma som inför föreläsning 8 samt kapitlen 5-6 i blå häftet.
  Inför föreläsning nr 10:   Kap 1-8 i grå häftet. Avsn 2.4, 2.6, 10.1-10.4, 13.1-13.2 i boken.
  Inför föreläsning nr 11:   Kap 9-11 i grå häftet. Avsnitten 14.1-14.5 i boken.
  Inför föreläsning nr 12:   Kap 12 i grå häftet.
  Inför föreläsning nr 13:  
  Inför föreläsning nr 14: