Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)5B1847 Beslutsstödsmetoder - projektkurs, 5p

Detta är en ny kurs som kommer att ges första gången 2006/2007

Här finns kurspm.Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post