MATEMATISKA INSTITUTIONEN
AVDELNINGEN FÖR
OPTIMERINGSLÄRA OCH SYSTEMTEORI
5B1852 MATEMATISK EKONOMI, HT 2006


EXAMINATOR,
FÖRELÄSARE

och
PROBLEMLÖSARE :
Claes Trygger (trygger@math.kth.se) ,
rum 3710, Lindstedtsvägen 25, tel 790 7419
ÖVNINGS-
ASSISTENT:
V.A. Kant
KURSMATERIAL: Hal R. Varian:
MICROECONOMIC ANALYSIS (3rd ed.)

Säljs av bl.a. Teknologbutiken. Priset varierar enligt uppgift mellan 467 kr och 819 kr (inklusive frakt), beroende på leverantör,
så var en medveten och kritisk konsument
- precis som det anstår en ekonomistudent!

GAMLA TENTAMINA

Säljs förhoppningsvis så småningom på
matematiska institutionens teknologexpedition
i Klocktornet, Lindstedtsvägen 25.

Ytterligare material, som delas ut under kursens gång.KURSINNEHÅLL: Kursen utgörs väsentligen av kapitlen 1-10, 13-18 och 21-24 i kursboken.
(Eventuella undantag meddelas under kursens gång).
TENTAMEN: Tentamen, vilken består av såväl räkneproblem som teoriuppgifter (varmed avses direkta formuleringar av centrala satser och bevis ur boken), ger maximalt 50 poäng. 25 poäng ger säkert godkänt.

Ordinarie tentamenstillfälle är
onsdagen den 13 december, kl 14-19, i salarna
V01 och V11.

Hjälpmedel: Penna och radergummi.

OBSERVERA: L2 MÅSTE FLYTTAS TILL SENARE TILLFÄLLE!

PRELIMINÄRT SCHEMA FÖR LEKTIONERNA:
TID SAL INNEHÅLL KAPITEL
I BOKEN
SIDOR I
BOKEN
REKOMMEN-
DERADE
UPPGIFTER
L1 on 25/10
kl 10-12
D31 Inledning. Produktion. 1 1-9 
L2 to 26/10
kl 10-12
D41 Produktion. Vinst. 1, 2 10-25 
L3 fr 27/10
kl 8-10
D31 Vinst. 2, 3 26-392.3, 2.7
L4 ti 31/10
kl 10-12
E36 Vinst. Kostnad. 3, 4 40-523.3, 3.4, 3.5
L5 on 1/11
kl 10-12
D41 Kostnad. 4 53-674.3, 4.5
L6 fr 3/11
kl 8-10
D31 Kostnad. 5 67-80 5.1, 5.3, 5.7,
5.11, 5.16, 5.17
L7 må 6/11
kl 15-17
D31 Dualitet 6 81-85 
L8 ti 7/11
kl 10-12
M31 Dualitet. 6 86-93 6.1, 6.2, 6.3
L9 on 8/11
kl 10-12
E32 Preferenser. Nytta.7 94-1157.2, 7.3, 7.4
L10 fr 10/11
kl 8-10
D31 Efterfrågan.
Slutskyekvationen.
8116-1438.5, 8.6, 8.12,
8.13, 8.14
L11 må 13/11
kl 15-17
D31 Efterfrågan. 9 144-1599.10, 9.11
L12 ti 14/11
kl 10-12
M31 Konsumentöverskott. 10 160-171 


PRELIMINÄRT SCHEMA FÖR LEKTIONERNA (forts):
TID SAL INNEHÅLL KAPITEL
I BOKEN
SIDOR I
BOKEN
REKOMMEN-
DERADE
UPPGIFTER
L13 on 15/11
kl 10-12
D31 Reserv.    
L14 fr 17/11
kl 8-10
D31 Konkurrens. 13 215-23213.4, 13.6, 13.7, 13.8
L15 må 20/11
kl 15-17
D31 Monopol. 14 233-25814.1, 14.19, 14.20
L16 ti 21/11
kl 10-12
V01 Spelteori. 15 259-265 
L17 on 22/11
kl 10-12
D31 Spelteori.15 265-27215.1, 15.3, 15.5
L18 fr 24/11
kl 8-10
D31 Spelteori. 15 272-28415.6, 15.9
L19 ti 28/11
kl 10-12
D41 Oligopol. 16 285-31216.10, 16.12
L20 on 29/11
kl 10-12
D31 Bytesekonomi. 17 313-33717.4, (17.9), 17.11
L21 fr 1/12
kl 8-10
D31 Produktionsekonomi.18 338-35718.2
L22 ti 5/12
kl 10-12
E36 Jämvikt. 21 387-403 
L23 on 6/12
kl 8-10
D41 Kollektiva varor.
Externaliteter.
23, 24414-43923.6, 24.1
L24 fr 8/12
kl 8-10
E32 Reserv.     


by Claes Trygger, a.k.a. trygger@math.kth.se


Kursmål 5B1843 Stokastiska beslutsstödsmodeller Kursen ger kunskaper om olika stokastiska operationsanalytiska modeller och metoder för beslutsproblem. Övergripande mål: Att studenten ska bli förtrogen med några olika operationsanalytiska modeller och metoder, relevanta vid analys och utveckling av tekniska system, samt kunna tillämpa sina kunskaper på relativt renodlade frågeställningar och räkneproblem. Operationella mål: Efter genomgången kurs skall studenten - kunna formulera och med gängse metoder - bl.a. sannolikhetsgenererande funktion eller Z-transform - analysera modeller för markovska kösystem, liksom för dessas generaliseringar till system med erlang- och hyperexponentialfördelade betjäningstider och tider mellan ankomster och för system av fastyp. - ha viss kännedom om enkla icke-markovska köer - kunna jämföra och värdera olika förslag till formgivning och styrning av kösystem - kunna formulera och analysera enperiods lagerproblem under gängse antaganden - kunna bestämma (S, s)-strategier för lagersystem med kontinuerlig inspektion - kunna formulera ekvationer för lagerproblem med periodisk inspektion - kunna ställa upp rekursionsekvationen ("Bellmans ekvation") för såväl deterministiska som stokastiska flerstegs beslutsproblem för de vanligaste målfunktionerna och bivillkoren - använda Howards teori för styrda markovkedjor - med och utan diskontering - i såväl diskret som kontinuerlig tid - konstruera personliga nyttofunktioner - genomföra beslutsanalys för engångsbeslut med systematisk hantering av osäkerhet. Förkunskaper: Ja, det vete tusan!! Påbyggnad: 5B1847 Beslutsstödsmetoder - projektkurs Kursfordringar: En skriftlig tentamen (TEN1; 5 p). Frivilliga hemuppgifter ger bonuspoäng till tentamen. Kurslitteratur: Meddelas vid kursstart.