KTH    Matematik


| Studiehandbok | Nyheter | Sammanfattningar | KursPM| Schema| Föreläsningsplan|
|Gamla OH-bilder| Rekommenderade uppgifter| Inlämningsuppgifter| Matematikjour |
| Tentamensanmälan | Extentor | Resultat|

SF1633, Differentialekvationer I, 2008.2009.

Nyheter för CINEK1 våren 2009.

 • 31 aug 2009.
  Tentamen den 18 augusti 2009 är nu rättad .
  Resultatet finns under länken Resultat.
  De som erhållit betyget FX kommer att beredas mölighet till komplettering till godkänt betyg.
  Det är den underkända modulen som kompletteras. Kompletteringen sker skriftligt.
  Tid och plats meddelas senare.

  11 juni 2009
 • De preliminära resultaten från kompletteringstentamen är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk.

 • Lösningar till dagens kompletteringstentamen finns att hämta här.

  5 juni 2009
 • Kompletteringstentamen går den 11 juni mellan 10:00 och 11:00 och är endast till för dem som fått betyget Fx på kursen. Vid kompletteringstentamen skall en enda uppgift lösas, en uppgift som kommer från den modul man inte klarat under kursens gång. Modul 1, Modul 3 och Modul 4 tenteras i sal Q31 och Modul 2 tenteras i sal Q33. Precis som vid alla andra examenstillfällen är beta ett tillåtet hjälpmedel vid kompletteringstentamen.

 • Alla tentor är nu lämnade till matematikexpeditionen.

  3 juni 2009
 • De preliminära resultaten på del 2 av tentamen är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk.

 • De preliminära resultaten på del 1 av tentamen är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk. De studenter som blivit godkända på kursens alla fyra moduler blir godkända på kursen. De som däremot endast blivit godkända på 3 av kursens 4 moduler får betyget Fx, med chans att komplettera upp detta betyg till E vid kompletteringstentamen den 11 juni. Mer information om detta och även resultat från del 2 av tentamen inom kort.

  25 maj 2009
 • Lösningar till dagens tentamen finns att hämta här.

  14 maj 2009
 • Alla ej uthämtade kontrollskrivningar och inlämningsuppgifter är nu lämnade till matematikexpeditionen.

 • De preliminära resultaten från kontrollskrivning 3 är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk.

  11 maj 2009
 • Lösningsförslag till dagens kontrollskrivning finns här.

  4 maj 2009
 • Tyck till om kursen! Från och med idag kan man uttrycka sin åsikt om kursen via följande kursutvärdering. Tag chansen att säga vad som varit bra och dåligt.

  29 april 2009
 • De preliminära resultaten från kontrollskrivning 2 är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk.

  20 april 2009
 • Lösningsförslag till dagens kontrollskrivning finns här.

  7 april 2009
 • Modul 3 examineras genom en inlämingsuppgift. Denna uppgift finns nu klar för nedladdning från sidan Inlämningsuppgifter.

 • De preliminära resultaten från kontrollskrivning 1 är klara. Resultaten kan läsas under fliken Resultat ovan eller direkt via följande snabblänk.

  31 mars 2009
 • Lösningsförslag till dagens kontrollskrivning finns här.

  27 mars 2009
 • På tisdag är det kontrollskrivning. Viktigt att tänka på är att ta med legitimation till kontrollskrivningen och att komma ihåg din personliga kod som du får på kontrollskrivningslappen och som behövs för att läsa dina resultat från hemsidan. Glöm inte heller att kontrollskrivningen börjar klockan 9:00, dvs utan akademisk kvart. Vad som ingår i modul 1, och som man ska kunna till kontrollskrivningen, framgår av föreläsningsplanen.

 • På onsdagens föreläsning utsågs Richard Eriksson och Joacim Andersson till kursnämndsrepresentanter. Kontakta dem och berätta dina synpunkter om du vill hjälpa till att göra kursen bättre.

  18 mars 2009
 • De två första sammanfattningarna finns nu att nu läsa under fliken Sammanfattningar .

  18 mars 2009
 • Nu är kompletteringstentamen schemalagd. Den kommer att gå av stapeln i Q31 och Q33 mellan 10:00-11:00 den 11 juni.

 • Här kommer fortlöpande information rörande kursen att läggas.

 • En förutsättning för lyckade studier är att aktuella förkunskaper är väl befästa.
  Detta innebär i detta fall att envariabel, flervariabel och linjär algebra behärskas.

 • Det rekommenderas att inför kursstarten friska upp kunskaperna.
  Ett nätbaserat stöd finns under följande länkar:
  För mer grundläggande finns KTH:s Sommarmatematik.
  För envariabel finns SF1643, Tal och funktioner och SF1644, Analys i en variabel .
  För linjär algebra finns SF1645, Linjär algebra .
  Då det gäller linjär algebra och differentialdelen i flervariabelanalys finns 5B1116, Matematik II.
   
   
 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Rikard Olofsson
  Uppdaterad: 2009-08-31