Linjär algebra för I - SF1645 (ht08)

Innehåll

Kurslitteratur

Andersson Lennart m.fl. : Linjär algebra med geometri. Kan köpas på kårbokhandeln.

Kursinnehåll

Kapitel 1-8 i kursboken. (Vissa ändringar kan komma att göras.) Se även studiehandboken. Följande avsnitt kommer bara att behandlas i mån av tid: 1.6, 3.3-4, 6.2, 7.5, 8.4-7.

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg. Telefon: 790-6582. Kontor: 3626 (Lindstedts väg 25).

Lektionsassistenter:

Kurssekreterare: Ulla Gällsted, 08-7907214.

Inlämningsuppgifter

Lämnas in i början av vissa lektioner; för datum och vilka uppgifter det handlar om, se kursplan nedan. OBS: kursledaren slumpar fram vilka uppgifter som skall lämnas in. Uppgifter som ej lämnas in i tid godtas ej. Notera att de två sämsta inlämningsuppgifterna (i procent) ej räknas in - dvs bara de sex bästa resultaten spelar roll.

OBS: avskriving är ej tillåten! (Däremot går det bra att diskutera uppgifterna; redogör i så fall vem ni pratat med.)

OBS: bara en uppgift per blad. Skriv namn och personnummer längst upp på alla blad. Häfta ej ihop uppgifterna innan du vet vilka som skall lämnas in.

Resultat

Lista på slutresultat (samt delresultat) kommer att finnas på mattes tentaexpedition på måndag.

Överblivna lämnisar, samt sista lämnisen

Sista lämnisen kan hämtas på mattes tentaexpedition på måndag. De flesta av de gamla (dvs, överblivna och ej uthämtade) lämnisarna kommer att finnas på tentaexpeditionen - förhoppningsvis på måndagen, eventuellt på tisdagen.

Tentainformation

Första tentan

Onsdag den 11 mars, 08:00-13:00. Lösningar

Omtentan

3 juni, 08:00-13:00. Tentan är rättad och finns att hämta på expeditonen. Lösningar.

Komplettering: Om du fått betyg FX och vill komplettera, kontakta examinator senast 090619.

Regler

Inlämningsuppgifter svarar mot 20% av betyget, tentan mot 80%.

Betygsgränser:

Förtydligande exempel: säg att snittet på dina lämnisar ligger på 90% och att ditt tentaresultat blir 72%. Ditt slutgiltiga resultat blir då 0.2*90%+0.8*72% = 75.6% och du får betyg B.

Inför tentan

Registrering

För att registrera dig på kursen, kontakta Ulla Gällstedt (se ovan för kontaktinformation.) Om du bockade för ditt namn på listan som skickades runt under en av föreläsningarna behöver du inte göra något.

Övrig information

Kursplan (med inlämningsuppgifter).

Schema

Lästips

Datum: 2009/06/16 23:56:37