SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CFATE m. fl., period 1, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

Lärare:

Föreläsningar: Tatjana Pavlenko

Övningar: Grupp 1:Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)
Grupp 2: Henrik Sjökvist (hsjok@kth.se )

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen sker via Mina sidor. För frågor gällande registrering, kontakta Studentexpeditionen

Rapp visar alla dina egna kurser som finns med i Rapp

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Datorlaborationer:

Deltagande i kursens datorlaborationer är frivilligt. Laboration 1 och laboration 2 ger inga bonuspoäng, men laboration 3 kan ge 3 bonuspoäng. Användbara och nödvändiga filer till laboration 2 och 3 finns här

Kontakt:

Kursansvarig: Tatjana Pavlenko (pavlenko@math.kth.se)

Examinator: Thomas Önskog (onskog@math.kth.se)

I ärenden som ej rör ämnet kontakta elevexp@math.kth.se [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Tatjana Pavlenko
Uppdaterad: 2017-08-21