Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1137, Reell analys I, 8p. för F1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Adams/Calculus,A Complete Course,5th ed.
A.Mattuck/Introduction to Analysis.

Kursledare:
F1 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052

  • Extrauppgifter med ledningar och svar.

  • Kursplan för Teknisk fysik
  • Aktuell information

    Tentamen:

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-07-08