KTH    Matematik


5B1306, Finansiell matematik, grundkurs, 5p.
för F3, I3, L3 och V3 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Hull. John C.: "Options, Futures and Other Derivatives" 6:e uppl. (Prentice-Hall) [Säljes på Kårbokhandel .]
Lang, H.: Lecture Notes on Financial Mathematics

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
  • Extentor.

    Kursledare:
    FILV Harald Lang lang@kth.se 08-790 6197


  • Finansmatematik.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-08-28