KTH    Matematik


SF1633, Differentialekvationer I, 6 hp,
för
CBIOT2, CDEPR2, CENMI2, CINEK2, CKEMV2
CLGYM MAKE3, CLGYM TIKT3, CMAST2, CMATD2 och CSAMH1
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, sjunde upplagan.
Råde-Westergren/BETA, Mathematics Handbook.

 • Kursplan.
 • Höstens kursPM.
 • Vårens kursPM.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
    Hans Tranberg tranberg@math.kth.se 08-790 7221

  Kursledare:
  CBIOT2 André Carlzon Laestadius andrela@kth.se 08-790 6488
  CDEPR2 Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692
  CENMI2 Hans Tranberg tranberg@math.kth.se 08-790 7221
  CINEK2 Hans Tranberg tranberg@math.kth.se 08-790 7221
  CKEMV2 André Carlzon Laestadius andrela@kth.se 08-790 6488
  CMAST2 Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692
  CMATD2 André Carlzon Laestadius andrela@kth.se 08-790 6488
  CSAMH1 Hans Ringström hansr@math.kth.se 08-790 6675

 • Bioteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Design och Produktframtagning
 • Kursen ges under period 1.
 • Energi och miljö
 • Kursen ges under period 1.
 • Industriell ekonomi
 • Kursen ges under period 1.
 • Kemivetenskap
 • Kursen ges under period 1.
 • Maskinteknik
 • Kursen ges under period 1.
 • Materialdesign
 • Kursen ges under period 1.
 • Samhällsbyggnad
 • Kursen ges under period 4.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2014-02-07