KTH    Matematik


|   Envariabel.   |  AmeliaI.   |

Repetitionskurser i matematik sommaren 2007.

Undervisning:
Kurserna är intensiva och studierna bedrivs under hela dagarna med obligatorisk närvaro på 80%.
Det kommer att finnas tillfälle att erhålla bonuspoäng till den tillhörande tentamen.
OBS! Det är ingen komplettering till denna tentamen.
Högst betyg 3 kan erhållas.

Kurser:

 • 5B1104(5B1124), Diff & Int I, del 1. (5B1102/1)
 • 5B1106, Diff & Int II, del 1. (5B1103/1)
 • 5B1115(5B1135), Matematik I.
 • 5B1147, Envariabelanalys.
  "Envariabelkurs".

 • 5B1122, Matematik I för lärare.
 • 5B1130, Matematiska metoder I.
 • 5B1132, Analytiska metoder och linjär algebra I.
 • 5B1140, Analytiska metoder och linjär algebra I, IT.
 • 5B1142, Envariabelanalys och linjär algebra
 • 5B1143/2, Matematik I för CL, del 2.
  "Amelia I -kurs ".

  Tider:
  Envariabelkursen och Amelia I -kursen kommer att ges under tiden 30 juli-11 augusti 2007.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  FÖRSTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR MÅNDAGEN DEN 21 MAJ 2007.

  SISTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR MÅNDAGEN DEN 18 JUNI 2007, kl 12.00.

 • Ansökningsförfarandet är följande:
  Skicka ett elektroniskt meddelande till Kerstin Engstrand med angivande av:
  Kurs, Program, Efternamn, Förnamn, Personnummer och fungerande e-postadress.

 • OBS! Kurs- och terminsregistrering skall vara gjord.

  Besked om antagningen lämnas elektroniskt .
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2007-02-06