KTH    |   Matematik    |


Aktuellt

Här noteras det senaste. Allt arkiveras sedan under (In)aktuellt.
13 juni
Nu är alla tentamina från den 7 juni rättade och finns att hämta ut på Studentexpeditionen. De studenter, som har fått 14 eller 15 poäng, är berättigade till komplettering. Komplettering  ska ha ägt rum senast den 21 juni. Kontakta mig därför i god tid före det via mejl, vcrispin@kth.se, eller telefon, 08-7906652.
15 juni
Komplettering sker i form av en skrivning. Studenten får tre uppgifter att lösa under en timme. Uppgifterna berör avsnitten, som har missats på omtentamen. Det gäller att lösning på varje uppgift ska bli godkänd.

(Alla gamla nyheter finns sparade under länken (In)aktuellt.)5B1136 Matematik II för I1, 6 p, 2006-2007

Matematik II för I1