5B1506 Matematisk statistik, grundkurs för F

Inlämningsuppgifter, tips och kommentarer VT 2005.

Viktiga datum:

Resultat:

Material:

Kontroll av numeriska svar:

Tips och kommentarer:


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]