Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1831 Optimeringslära och markovprocesser för F3, under höstterminen 2009.
Kursen består av två delar: Markovprocesser som ges under läsperiod 2 och optimeringslära som ges under läsperiod 3. Dessa anvisningar gäller endast kursdelen markovprocesser.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1831/

Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera hemsidan.

Kurskompendium

  1. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.
Övrig kurslitteratur

  1. Föreläsnings- och övningsplaner Schema.
  2. Formel- och tabellsamling.

(1) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Studentexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: måndagar kl. 9.30-11.30 och 13.00-16.30, tisdagar kl. 9.30-13.15 samt onsdagar och torsdagar kl. 9.30-12.00. Studentexpeditionen är stängd på fredagar. (2) delas ut på den första föreläsningen. (3) delas ut på den första övningen. (2) och (3) finns också på kursens hemsida.

Länk till gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida. Där kommer även att finnas annat material för kursen, bland annat ett introduktionshäfte till Markovteori av Göran Rundqvist.

Kursomfattning

Hela kompendiet (1).

Examination

Tentamen består av tre problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är tre timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs normal 12 poäng.

De som får 11 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa en av examinator utsedd uppgift. Ett kompletteringstillfälle kommer att anordnas inom två veckor efter att tentamensresultatet finns tillgängligt. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt intresse till examinator inom en vecka efter det att tentamensresultatet finns tillgängligt. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (3) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via "Mina sidor", som nås via KTHs hemsida. Se till att du har registrerat dig för annars kan du inte anmäla dig till tentamen och är ej garanterad plats.

Tentamensskrivningarna skall vara rättade senast tre veckor efter tentamen. Besked om att tentamen är färdigrättad lämnas via kurshemsidan. Tentamensresultatet meddelas endast via "Mina sidor". Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då meddelandet om att rättningen är klar har lämnats och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Examinator för kursdelen markovprocesser: Gunnar Englund, rum 3446, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon 790 7416, e-post gunnare@math.kth.se.

Ansvarig för hela kursen och examinator för kursdelen optimeringslära: Krister Svanberg, rum 3704, Lindstedtsvägen 25, 2 tr., telefon 790 7137, e-post krille@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Dan Mattsson
Uppdaterad: 2005-08-23