SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CENMI2 och CMETE2, period 2, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

Information angående tentamen 8/1 2018

Rättningen av tentan i SF1901 som skrevs den 8 januari är nu klar och resultatet är inrapporterat. Om du godkänd på tentan och har anmält dig till KS:en i SF1901 den 7 februari kl 15-17, så måste du avanmäla dig på KS:en.

SF1901 lades ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 ägde rum under period 2 ht 2017. Numera läser de program som tidigare läste SF1901 en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Från och med läsåret 2018/2019 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår fram till och med vt 2020.
  • Det finns inte längre någon möjlighet att samla bonuspoäng till tentamina på SF1901.
  • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.

Lärare

Föreläsningar: Jimmy Olsson

Övningar:

  • Grupp 1: Johan Westerborn
  • Grupp 2: Hanna Fredenklo Jansson
  • Grupp 3: Adam Lindhe

Kurslitteratur

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial

Kontakt

Kursansvarig: Jimmy Olsson (jimmyol@kth.se)

Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Jimmy Olsson
Uppdaterad: 2017-10-13