SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CENMI2 och CMETE2, period 2, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Sista möjligheten att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng på en eventuell omtentamen på SF1901 är under period 2 ht 2017.
  • Det kommer att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med ht 2020.

Lärare

Föreläsningar: Jimmy Olsson

Övningar:

  • Grupp 1: Johan Westerborn
  • Grupp 2: Hanna Fredenklo Jansson
  • Grupp 3: Adam Lindhe

Kurslitteratur

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial

Kontakt

Kursansvarig: Jimmy Olsson (jimmyol@kth.se)

Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Jimmy Olsson
Uppdaterad: 2017-10-13