SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CENMI2 och CMETE2, period 2, ht 2017.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

Information angående tentamen 8/1 2018

Rättningen av tentan i SF1901 som skrevs den 8 januari är nu klar och resultatet är inrapporterat. Om du godkänd på tentan och har anmält dig till KS:en i SF1901 den 7 februari kl 15-17, så måste du avanmäla dig på KS:en.

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Det kommer att ges en sista möjlighet att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng under period 3 vt 2018. Dessa bonuspoäng är sedan giltiga på omtentamina på SF1901 i april och augusti 2018.
  • Notera att datorlaborationen är reviderad och att specifikationen för den nya bonusgrundande datorlaborationen finns på kurshemsidan för SF1920/SF1921. Under Aktuell information på denna kurshemsida går det även att boka tider för redovisning av laborationen.
  • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.
  • Notera även att tentamenstillfället tisdagen den 13 mars endast är till för studenter som är registrerade på någon av kurserna SF1920 eller SF1921. Eventuella studenter på SF1901 som väljer att tentera 13 mars kommer inte att få sin tentamen rättad.
  • Efter läsåret 2017/2018 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med vt 2020.

Lärare

Föreläsningar: Jimmy Olsson

Övningar:

  • Grupp 1: Johan Westerborn
  • Grupp 2: Hanna Fredenklo Jansson
  • Grupp 3: Adam Lindhe

Kurslitteratur

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information

Registrering till kursen görs via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Föreläsningsplan och övningsplan

Övrig kurslitteratur och kursmaterial

Kontakt

Kursansvarig: Jimmy Olsson (jimmyol@kth.se)

Examinator: Thomas Önskog (onskog@kth.se)[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Jimmy Olsson
Uppdaterad: 2017-10-13