KTH"

Tid: 7 april 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH

Titel: Slumpvandring av ordnade element

Sammanfattning: Oberoende observationer från en kontinuerlig fördelning erhålls en i taget och sätts efter hand in i en storleksordnad lista. Hur rör sig den först erhållna observationen i en sådan följd av listor? Vad är t.ex. sannolikheten att den första observationen någonsin återkommer till mittpositionen? Polya-urnan och de Finettis sats är användbara för sådana frågor. Seminariet är en komplettering av Timo Koskis föredrag den 17 mars 1997, men att ha åhört detta förutsätts inte.

Till seminarielistan
To the list of seminars