In English Utskrift Sök Innehåll Kontakt

KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

Avdelningens kurser

  • SF1811 Optimeringslära för F, 6 hp (Period 2)
  • SF1861 Optimeringslära för T, 6 hp (Period 4)
  • SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5 hp (Period 3)
  • SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering, 7,5 hp (Period 4)
  • SF2832 Matematisk systemteori, 7,5 hp (Period 2)
  • SF2842 Geometrisk styrteori, 7,5 hp (Period 3)
  • SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp, (Period 4)
  • SF2863 Systemteknik, 7,5 hp (Period 2)

ÖvrigtSidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Krister Svanberg, e-post

Uppdaterad: 2015-10-28